wkk

KIK VAGYUNK

Házirend


AZ INTÉZMÉNY HÁZIRENDJE


1.) Nyitvatartási időben minden érdeklődő látogathatja az intézményt, részt vehet a rendezvényeken, igénybe veheti berendezéseit, felszereléseit és más eszközeit.
2.) A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár - a nyári időszakban nyári szünet miatt bezárhat. A nyitva tartási rendtől eltérő nyitva tartást az igazgató rendelhet el a működési feltételek hiányában /víz-, gáz-, áramszolgáltatás/.
3.) Belépődíjas rendezvény látogatásának előfeltétele a jegyvásárlás.
4.) Tanfolyami díj visszafizetésére abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény azt nem tudja elindítani.
5.) Saját szervezésű nyári tábor részvételi díját a szülő kizárólag a gyermek orvosi igazolással alátámasztott betegsége esetén kaphatja vissza.
6.) Az érdeklődök zavartalan művelődését és szórakozását a közösségi és társas élet szabályainak    betartásával, megfelelő kulturált magatartással segítse minden látogató.
7.) Az intézmény közösségi célokat szolgál, ezért védelme, berendezésének és felszerelésének   rendeltetésszerű, anyagi felelősséggel történő használata minden látogatónak érdeke és kötelessége.
8.) A szándékosan okozott vagy felelőtlen magatartás következtében előállott kárért az elkövetőt anyagi felelősség terheli.
9.) Az intézmény dolgozói jogosultak a házirend betartására felszólítani az azt megsértő látogatókat. Akik   ennek ellenére is vétenek a házirend ellen, az intézmény elhagyására kötelezhetők.
10.) Dohányozni az intézményben tilos.
11.)  A játszó szobát felnőtt felügyeletével használhatják a gyerekek.
12.) 18 éven aluli személyek az intézményben szeszes italt nem fogyaszthatnak. 
13.) Baleset, rosszullét vagy bármi más váratlan esemény bekövetkezésekor az azt észlelő személy az intézmény munkatársait kérje intézkedésre.
14.) Az intézmény dolgozóinak munkavégzését szolgáló irodák nem nyilvánosak, ezekben csak a munkakapcsolatok ügyeiben eljáró személyek és közreműködők fogadhatók.
15.) Észrevételekkel, panaszokkal, a házirendet módosító javaslatokkal az intézmény igazgatójához lehet fordulni. 
16. A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár felügyeleti szerve: Budapest Főváros XIX. Kerület Kispest Önkormányzatának Képviselő-testülete

 Címkék: házirend
2011.04.05.

KAPCSOLÓDÓ ÍRÁSOK

Szervezeti felépítés

A Wekerlei Kultúrház és Könyvtár szervezeti felépítése

SZMSZ

Szervezeti Működési Szabályzat